Posts Tagged ‘Shark Aid’

Shark Aid

Rekiny już od blisko 400 milionów lat żyją na Kuli ziemskiej w niezmienionej formie. Te tak zwane chrzęstnoszkieletowe ryby charakteryzują się niespotykanym zdrowiem. Chrząstka z rekina, przyjmowana jako preparat, wspiera prawidłowe działanie stawów. Rekin określany jest poprzez badaczy morskiej fauny i flory mianem ,idealnie skonstruowanego mechanizmu”. Te żyjące wytworzania istnieją na Globu w niezmienionej formie […]

Tags: , , , ,